Tìm kiếm: chậm-rì

Năm 1977, NXB Outback Press, Melbourne, Australia xuất bản cuốn sách: Châu chấu đá xe: Vì sao Mỹ mất Việt Nam cộng hòa (Grasshoppers & Elephants: Why Vietnam fell). Tác giả Wilfred Burchett trong chương 12: Tết hòa bình - The Tet of Peace đã mô tả tâm trạng của người Hà Nội sau Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không dẫn đến ký kết Hiệp định Paris đầu Xuân 1973.

End of content

Không có tin nào tiếp theo