Tìm kiếm: chế-biến-thực-phẩm

DNVN - Sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, đây là lúc các doanh nghiệp cần phải chủ động, linh hoạt và quyết liệt trên từng mặt trận để xốc dậy tinh thần của toàn doanh nghiệp, quyết liệt tồn tại và vượt qua khó khăn. Muốn như thế, các doanh nghiệp phải quản lý rủi ro và điều chỉnh mọi kế hoạch, hoạt động của mình sát với nhu cầu của thị trường.
Một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực đang gặp khó khi chỉ số tồn kho trong nửa đầu năm nay tăng rất cao do ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid-19. Để hồi phục và giải “bài toán” hàng tồn kho đòi hỏi sự linh động của các doanh nghiệp trong lúc này.
DNVN - Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy mô nhỏ, mùa vụ ít đầu tư trang thiết bị, nhà xưởng đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định. Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm hoạt động vào ban đêm nhằm tránh né hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền, gây khó khăn cho công tác kiểm soát, đảm bảo ATTP.

End of content

Không có tin nào tiếp theo