Tìm kiếm: chết-đuối

DNVN - Cuối năm 1788, vua Lê Chiêu Thống “cõng rắn cắn gà nhà”, rước 290.000 quân thanh sang xâm lược nước ta. Sau khi bị vua Quang Trung đánh bại, Lê Chiêu Thống chạy trốn sang Trung Quốc, bị bạc đãi, cuối cùng chết ở đất người. Trong trận đánh đồn Khương Thượng, quân Thanh chết rất nhiều, tướng địch phải tự sát ngay tại đó.

End of content

Không có tin nào tiếp theo