Tìm kiếm: gây-hoạ

Trước những ý kiến chỉ trích cho rằng VN là “quán quân” tiêu thụ bia trên thế giới, lo ngại rượu, bia gia tăng là nguyên nhân gây nhiều hệ luỵ ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội, tại hội thảo ngày 30.9, công bố báo cáo “Vị trí, vai trò của ngành bia trong phát triển kinh tế - xã hội VN” do Viện Nghiên cứu Chiến lược - chính sách công nghiệp chủ trì phối hợp với Cty Nghiên cứu chính sách Regioplan (RP) và Ernst & Young (EY).
Trước những ý kiến chỉ trích cho rằng VN là “quán quân” tiêu thụ bia trên thế giới, lo ngại rượu, bia gia tăng là nguyên nhân gây nhiều hệ luỵ ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội, tại hội thảo ngày 30.9, công bố báo cáo “Vị trí, vai trò của ngành bia trong phát triển kinh tế - xã hội VN” do Viện Nghiên cứu Chiến lược - chính sách công nghiệp chủ trì phối hợp với Cty Nghiên cứu chính sách Regioplan (RP) và Ernst & Young (EY).

End of content

Không có tin nào tiếp theo