Tìm kiếm: giá-xuất-nhập-khẩu

DNVN - Tháng đầu tiên của năm 2020 cán cân thương mại hàng hóa của cả nước trong tháng đầu tiên năm 2020 có mức thâm hụt 232 triệu USD, trái ngược với xu hướng thặng dư của tháng 1/2019. Riêng xuất nhập khẩu với Trung Quốc giảm đáng kể, nhất là trong 3 ngày cuối cùng của tháng 1/2020.

End of content

Không có tin nào tiếp theo