Tìm kiếm: khẩn-cấp

DNVN - Việc đảm bảo hợp tác đa phương lại quan trọng hay cấp bách hơn bao giờ hết. Chúng ta đã có vaccine trong tay nhưng chúng ta sẽ mất bao lâu để có thể đạt được hợp tác trên thế giới tận dụng được hết lợi thế này, cuộc sống của hàng tỷ người trên thế giới đang phụ thuộc vào câu trả lời này.

End of content

Không có tin nào tiếp theo