Tìm kiếm: kinh-nghiệm-cuộc-sống

"Cuộc sống khó khăn và không có điều kiện để chuyển giới nên tôi cứ nghĩ: Thôi thì mình cứ sống trong hình hài con trai này đi. Chứ mình cố sức làm chi, vì tiền nhà với tiền ăn đã là áp lực lắm rồi chứ nghĩ chi đến 1 khoảng tiền rất lớn như thế”, Hoài Sa nghẹn ngào thời điểm khủng hoảng.
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tạo ra những sản phẩm, giá trị mới làm thay đổi cuộc sống của con người. Trong dòng chảy ấy, Mai Thanh Thủy cùng những cộng sự của mình đang biến một phương thức giao dịch có từ cổ xưa trở thành giải pháp hữu ích để xử lý hàng tồn kho hiệu quả.
Lời răn dạy là những câu nói có vần, có nhịp điệu về giáo lý, đạo đức trong gia đình, cộng đồng được ghi chép trong sách cổ người Dao. Lời răn dạy gồm nhiều loại, thể loại khác nhau ghi chép xuyên suốt theo chu kỳ đời người, là kho tàng tri thức dân gian quý giá cần được bảo tồn, phát huy đồng thời với giá trị - hồn sách cổ của người Dao.

End of content

Không có tin nào tiếp theo