Tìm kiếm: ma-cà-rồng

Nó không biết bay, cũng không hút máu như loài dơi ma cà rồng (vampire bat), nhưng điều đó không ngăn cản các nhà động vật học Australia đặt tên cho loài nhái mới mà họ đã phát hiện là “nhái bay ma cà rồng” (the vampire flying frog).
Máu chỉ chiếm khoảng 7% tổng trọng lượng cơ thể người, nhưng giữ vai trò thiét yếu, quyết định sự sống còn của chúng ta, do đảm nhiệm cùng lúc nhiều chức năng như hô hấp, cung cấp dinh dưỡng, bài tiết, bảo vệ, điều hòa thân nhiệt và hoạt động cơ thể. Vẫn còn nhiều sự thực thú vị, thậm chí rùng rợn ít biết về thứ chất lỏng độc đáo này.

End of content

Không có tin nào tiếp theo