Tìm kiếm: nắng-nóng

Tôi và vợ lấy nhau lúc kinh tế chưa vững nên phải ở cùng ba mẹ tôi. Đến tận bây giờ, mỗi lần nhắc lại, vợ tôi vẫn khó chịu lắm, bảo rằng đó là khoảng thời gian khổ sở nhất đời cô ấy. Tôi thì chỉ biết thở dài chẳng nói được lời nào. Vì đúng là mẹ tôi đã từng cư xử không hề đúng với vợ tôi.

End of content

Không có tin nào tiếp theo