Tìm kiếm: người-lần-không-ra

Không chỉ có hàng hóa, bất động sản không bán được mà ngay cả tiền trong nhà băng và dân cư cũng đang rơi vào trạng thái “tồn kho”. Hàng trăm nghìn tỷ đồng nằm “bất động” trong ngân hàng mà không thể cho vay được. Đây quả là bài toán đau đầu đối với các nhà làm chính sách lẫn bản thân giới nhà băng.
Thêm một tuần nữa, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính phủ bảo lãnh và tín phiếu Ngân hàng Nhà nước lại bội thu khi phát hành thành công 14.758 tỷ đồng nhưng trái phiếu doanh nghiệp vẫn tuyệt vọng.

End of content

Không có tin nào tiếp theo