Tìm kiếm: nguồn-gốc-loài-người

Học giả Simon Conway Morris thuộc Trường Đại học Cambridge (Anh) cho rằng sự sống ngoài hành tinh, nếu tồn tại, sẽ giống với sự sống trên trái đất và họ cũng có trí thông minh như con người.

End of content

Không có tin nào tiếp theo