Tìm kiếm: phụ-tùng-công-nghiệp

Hàng hóa Nhật Bản vào Việt Nam khi thuế NK được dỡ bỏ thì giá cả sẽ giảm và chủng loại cũng đa dạng, phong phú hơn. Người được hưởng lợi đầu tiên là người tiêu dùng Việt Nam vì sẽ phải bỏ ít tiền hơn để sở hữu những món đồ tốt.
Hàng hóa Nhật Bản vào Việt Nam khi thuế NK được dỡ bỏ thì giá cả sẽ giảm và chủng loại cũng đa dạng, phong phú hơn. Người được hưởng lợi đầu tiên là người tiêu dùng Việt Nam vì sẽ phải bỏ ít tiền hơn để sở hữu những món đồ tốt.
Kinh tế bắt đầu phục hồi, doanh nghiệp thành lập mới gia tăng, hoạt động sản xuất - kinh doanh ấm dần…, theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Trương Chí Trung, là kết quả của hàng loạt giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó có việc triển khai Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 1/1/2014.
Trong nhiều năm qua, Chính phủ đã có quyết định về chính sách phát triển đối với 6 ngành công nghiệp hỗ trợ và nhiều chính sách cụ thể để doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ trong nước phát triển chế tạo và sản xuất, tiến tới là nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, ngành công nghiệp phụ trợ của nước ta chưa tận dụng được sự hỗ trợ của các tổ chức và doanh nghiệp ngành công nghiệp phụ trợ nước ngo

End of content

Không có tin nào tiếp theo