Tìm kiếm: quân-đội-Trung-Quốc

Mặc dù trong suốt lịch sử các cuộc chiến tranh dường như là “độc quyền” trong tay của đàn ông, nhưng trên thực tế cũng như trong một số bộ phim phụ nữ xuất hiện trở thành cơn ác mộng thực sự. Sau đây là 9 đơn vị quân đội nữ nguy hiểm nhất đang có mặt trên thế giới.

End of content

Không có tin nào tiếp theo