Tìm kiếm: rối-loại-tiêu-hóa

Ớt tươi ủ bị lẫn cả gián, được tẩm phẩm màu giá rẻ cùng lượng chất bảo quản không kiểm soát... là cách thức pha trộn sản xuất tương ớt đang có mặt trên thị trường.

End of content

Không có tin nào tiếp theo