Tìm kiếm: sản-xuất

DNVN – Đề án “Cố đô Khởi nghiệp” của tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, với mục tiêu tạo lập hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cụ thể hóa các cơ chế chính sách mang tính đột phá, nhằm hỗ trợ và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp phù hợp với nguồn lực và điều kiện địa phương.
Cùng nhau liên kết nuôi gà theo hướng an toàn sinh học là hướng đi hiệu quả của HTX Chăn nuôi - Dịch vụ Thanh An (Hớn Quản, Bình Phước) khi các loại cây trồng như hồ tiêu, cao su... vốn là thế mạnh xuống giá. Sự hợp tác này không chỉ giúp các thành viên nâng cao thu nhập mà còn góp phần vào quá trình giảm nghèo bền vững.

End of content

Không có tin nào tiếp theo