Tìm kiếm: sung-Mỹ

Tháng 12 của 20 năm trước đây, Liên bang Xô viết giải thể. Tháng 12 của 20 năm sau, nước Nga bước vào kỳ bầu cử Hạ viện và chuẩn bị cho cuộc đua vào Điện Kremlin trong năm sau.

End of content

Không có tin nào tiếp theo