Tìm kiếm: tướng-Tây-Sơn

Khi môn phái Thiên Môn Đạo cổ truyền Việt Nam biểu diễn kỹ thuật chạy trên nước suốt 200m, người ta mới nhìn nhận nghiêm túc về khả năng kỳ diệu của con người. Với các võ sĩ của Thiên Môn Đạo, đóng đinh vào huyệt đạo rồi kéo xe nặng vài tấn hay chạy trên nước chỉ là ‘chuyện thường ngày ở huyện’.

End of content

Không có tin nào tiếp theo