Tìm kiếm: tam-quốc

DNVN - Quan Vũ là người góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán, với vị hoàng đế đầu tiên là Lưu Bị. Ông được người Trung Hoa tôn là Võ Thánh, sánh cùng Văn Thánh Khổng Tử và được thờ cúng ở nhiều nơi. Tuy nổi tiếng là vậy nhưng rất ít sách vở viết về người “nâng khăn sửa túi” cho ông.
DNVN - Tam Quốc Diễn Nghĩa kể về thời đại giao tranh Thục-Ngụy-Ngô với những nhân vật lịch sử như Tào Tháo, Lưu Bị, Gia Cát Lượng… Họ là những nhà chính trị kiệt xuất, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Ngoài ra còn có nhiều mãnh tướng nổi danh với những sức mạnh bất khả chiến bại. Vậy những mãnh tướng giỏi nhất thời Tam Quốc là ai?
DNVN - Xuyên suốt thời kỳ Tam Quốc vẫn luôn tồn tại một người từ đầu tới cuối đều không được liệt kê vào danh sách kỳ tài. Người này tài năng không kém những mưu sĩ có tiếng, chỉ có điều chí hướng lại không ở chốn quan trường. Tào Tháo và Tôn Sách thậm chí còn từng có ý định giết ông. Vị này là ai?

End of content

Không có tin nào tiếp theo