Tìm kiếm: thương-mại-điện-tử

DNVN - Thời gian qua, Sở Công Thương tỉnh Bến Tre đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đổi mới ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại; mở rộng cơ hội giao thương, giới thiệu, quảng bá sản phẩm hàng hóa, thương hiệu trên môi trường trực tuyến, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh.
DNVN - Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là DNNVV, đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu và phát triển thương hiệu thông qua kênh thương mại điện tử của Amazon, Cục xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Amazon Global Selling tổ chức “Hội nghị Thương mại Điện tử xuyên biên giới” lần đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 04/12 tại TP.HCM.
Hội nhập quốc tế là chủ trương lớn đã được cụ thể hóa trong từng giai đoạn phát triển của Việt Nam. Bên cạnh những thuận lợi, Việt Nam cũng phải đối mặt với không ít thách thức. Để bảo đảm hiệu quả của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, một trong những yêu cầu quan trọng đặt ra là phải chủ động xây dựng chiến lược bảo vệ sản xuất trong nước...

End of content

Không có tin nào tiếp theo