Tìm kiếm: thục-hán

DNVN - Trương Phi là danh tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Vốn là kẻ mãnh phu hành nghề bán rượu, mổ lợn, chưa từng tu luyện qua võ công, quyền cước; thế nhưng nhờ có võ lực xuất chúng, tài năng quân sự vượt bậc đã đưa Trương Phi trở thành một hổ tướng khét tiếng dưới tay quân chủ Lưu Bị.

End of content

Không có tin nào tiếp theo