Tìm kiếm: thực-phẩm-hữu-cơ

Bên cạnh những giỏ quà Tết quen thuộc với các sản phẩm bánh kẹo, rượu..., thì các loại giỏ quà Tết độc, lạ cũng đang ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng. Trong đó, có thể kể đến các giỏ quà Tết là các sản phẩm là các thực phẩm hữu cơ.
Sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng phát triển bền vững là mục tiêu tiên quyết bắt buộc phải thực hiện, là xu hướng tất yếu của nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, làm sao để các sản phẩm này được tiêu thụ trong các chuỗi giá trị cao vẫn là “bài toán” khó với người nông dân và doanh nghiệp.

End of content

Không có tin nào tiếp theo