Tìm kiếm: thiết-kế

DNVN - Covid–19 đã khiến những nhà đầu tư cho thuê phòng trực tuyến điêu đứng, Airbnb đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm giữ chân khách hàng và hỗ trợ chủ nhà trên Airbnb (host). Mới đây nhất, Airbnb đã triển khai tính năng “kindness card”, cho phép người thuê nhà gửi tiền hỗ trợ cho host. Tuy nhiên, tính năng mới đã khiến nhiều khách hàng nổi giận.

End of content

Không có tin nào tiếp theo