Tìm kiếm: thuế-thu-nhập-cá-nhân

DNVN - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng dự thảo Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Theo đó, Chính phủ sẽ xem xét thêm giải pháp tài khoá về miễn, giảm các loại thuế, phí cho doanh nghiệp, người dân.
DNVN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu, xem xét các kiến nghị liên quan đến chính sách thuế, phí của Bộ Giao thông vận tải. Đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét miễn, giảm các chi phí của doanh nghiệp (thuế, phí, giá…) thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…
DNVN - TP.HCM đã thành lập tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp để tham mưu UBND TP.HCM các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội và hỗ trợ cho người lao động trong tình hình dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn thành phố.

End of content

Không có tin nào tiếp theo