Tìm kiếm: tiền-lương-cơ-sở

Bà Trần Thị Kim Phượng (Phuong886@...), là nhân viên của 1 Công ty tại tỉnh Đồng Nai, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau sinh từ ngày 8/7/2013 đến ngày 12/7/2013 và được cơ quan BHXH thanh toán tiền 5 ngày nghỉ dưỡng theo mức lương tối thiểu chung là 1.050.000 đồng/tháng.

End of content

Không có tin nào tiếp theo