Tìm kiếm: trade

DNVN - Với mong muốn Swiss Trade (chương trình hỗ trợ kỹ thuật về thương mại trong 4 năm từ 2021 - 2024) sẽ tạo một động lực mới, quan trọng nhắm tới thúc đẩy xúc tiến xuất khẩu, tạo đà tăng trưởng và phát triển cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời, góp phần tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới và một khu vực tư nhân năng động.
DNVN - When pandemic lockdowns are lifted, rush hour will likely return, but a new study suggests that congestion pricing — policies that charge tolls for driving during peak hours — could not only alleviate traffic congestion but also convince drivers that it is safe to purchase smaller, more fuel-efficient vehicles.

End of content

Không có tin nào tiếp theo