Tìm kiếm: triển-khai-5g

DNVN - Việt Nam đang thử nghiệm 5G, nhưng để thương mại hóa dịch vụ còn phải cân nhắc tới việc sử dụng băng tần nào để có thể tạo một hệ sinh thái 5G, vấn đề sử dụng hiệu quả mạng 4G vừa mới được đầu tư chưa lâu. Tuy nhiên việc triển khai 5G trên thế giới đang tiến rất nhanh, Việt Nam không thể chậm chân.
DNVN - Trong khuôn khổ Hội thảo "DNNVV khởi nghiệp sáng tạo: Nắm bắt thời cơ phát triển" được tổ chức vào ngày 05/4, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và công ty iBosses Việt Nam đã ký kết Dự án thí điểm phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) khởi nghiệp sáng tạo.

End of content

Không có tin nào tiếp theo