Tin tức - Sự kiện

Đề xuất thay đổi mức lương hưu hàng tháng trong dự thảo Luật BHXH có gì mới?

Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ BHXH.

Sở Y tế Lâm Đồng: Thiếu thuốc là trường hợp cá biệt, cơ bản bảo đảm cung ứng cho người dân / Từ 2025 không còn cơ chế tiền lương, phụ cấp đặc thù với cán bộ, công chức, viên chức

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Lao động nam đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên được hưởng lương hưu; nghỉ hưu trước tuổi dưới 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu; mức hưởng trợ cấp một lần cho mỗi năm đóng BHXH cao hơn bằng 2 lần mức tiền lương đóng BHXH.

Đây là những điểm mới về mức hưởng lương hưu hàng tháng, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được quy định trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) được Chính phủ đề xuất, so với Luật BHXH năm 2014.

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) quy định mức lương hưu hàng tháng của đối tượng quy định được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, tương ứng với 20 năm đóng BHXH đối với lao động nam và 15 năm đóng BHXH đối với lao động nữ. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Trường hợp lao động nam đủ điều kiện có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm thì mỗi năm đóng bHXH tương ứng với tỷ lệ lương hưu là 2,25%.

 

Như vậy, lao động nam đóng BHXH 15 năm sẽ được hưởng tỉ lệ lương hưu 33,75%.

Trường hợp, người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu mà có thời gian đóng BHXH theo quy định của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên nhưng thời gian đóng BHXH ở Việt Nam dưới 15 năm thì thời gian này được tính tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu là 2,25% cho mỗi năm đóng.

Mức lương hưu hàng tháng của đối tượng đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động được tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Trường hợp thời gian nghỉ hưu trước 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu, từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng thì giảm 1%. Chính phủ quy định chi tiết về mức hưởng và điều kiện hưởng lương hưu.

Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ BHXH. Chính phủ quy định thời điểm, đối tượng, mức điều chỉnh hưởng lương hưu.

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) cũng quy định trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. Theo đó, người có thời gian đóng BHXH cao hơn 35 năm đối với lao động nam, 30 năm đối với lao động nữ thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

 

Mức hưởng trợ cấp một lần cho mỗi năm đóng BHXH cao hơn được tính: bằng 0,5 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tính đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật; bằng 2 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH kể từ sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật đến thời điểm nghỉ hưu.

 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm