Văn hóa

Thương hiệu dẫn đầu hình thành từ văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp là tài sản tinh thần, là 'phần hồn' giúp tạo dựng thương hiệu, nâng cao tính cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng của doanh nghiệp.

Văn hóa doanh nghiệp của EVNNPC là phát triển bền vững, gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích cộng đồng.

Văn hóa doanh nghiệp là tài sản tinh thần, là "phần hồn" giúp tạo dựng thương hiệu, nâng cao tính cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng của doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển bền vững. Xác định được mục tiêu đó, trong những năm qua, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã không ngừng nỗ lực để tạo dựng văn hóa mang bản sắc riêng của mình.

Thống nhất về tư tưởng, sự đồng thuận về hành động của mọi thành viên trong toàn Tổng công ty, đặc biệt là tư tưởng đổi mới thông qua một hệ thống giá trị, triết lý kinh doanh và các quy tắc ứng xử chuẩn mực chung- đó là quan điểm cốt lõi và xuyên suốt trong hành trình xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp ở EVNNPC.

Đòn bẩy để phát triển

Điều khiến đội ngũ lãnh đạo của EVNNPC quan tâm không chỉ là thực hiện nhiệm vụ chính trị, những bài toán kinh doanh bảo đảm tăng trưởng vốn, mà còn định hướng làm sao xây dựng văn hóa doanh nghiệp để xây dựng được đội ngũ chuyên nghiệp, một môi trường văn hóa lành mạnh, dịch vụ khách hàng xuất sắc và thương hiệu tiêu biểu. Từ nhu cầu này, sáng kiến "Hành trình văn hóa" đã được khởi tạo. Đích đến của hành trình ấy là làm sao để văn hóa lãnh đạo là mũi nhọn, văn hóa học tập là đòn bẩy để DN phát triển.

Năm 2010, EVNNPC bắt đầu triển khai xây dựng các văn bản để cụ thể hóa các nội dung văn hóa DN tại cơ quan Tổng công ty cũng như tại các đơn vị thành viên; năm 2011, ban hành cuốn tài liệu văn hóa làm việc và ứng xử. Đây là cuốn tài liệu có tính chất tuyên ngôn, công bố các giá trị văn hóa của EVNNPC. Cuốn tài liệu đã thể hiện được các hệ giá trị cốt lõi, các chuẩn mực đạo đức và các bước thực thi văn hóa.

Từ năm 2015, lãnh đạo EVNNPC cùng người đứng đầu 28 đơn vị thành viên ký cam kết thực thi văn hóa doanh nghiệp. Điều này, đã thể hiện quyết tâm trong thực hiện những quy định, chuẩn mực đạo đức trong giao tiếp, ứng xử, tác phong làm việc văn hóa, văn minh sẽ góp phần triển khai công tác văn hóa doanh nghiệp một cách toàn diện và xuyên suốt, hướng tới mục tiêu xây dựng EVNNPC phát triển bền vững.

Hình ảnh doanh nghiệp chuyên nghiệp

Đầu năm 2018, các đơn vị đồng loạt triển khai "Hành trình văn hóa EVNNPC", theo đó, tập trung vào chương trình phong cách lãnh đạo với 4 giá trị cơ bản: Tài, đức, trình độ chuyên môn và trình độ chính trị; đưa công tác văn hóa doanh nghiệp vào hoạt động kinh doanh; chương trình nhận diện thương hiệu phong cách EVNNPC; đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục tư tưởng với các nội dung văn hóa kinh doanh mới thông qua chương trình "Khách hàng là trung tâm".

Năm 2016, bám sát chủ đề: "Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tăng năng suất lao động và thực hiện tối ưu hóa chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh", đồng thời thực hiện sứ mệnh của một ngành kinh tế mũi nhọn trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, EVNNPC đã xây dựng hình ảnh người cán bộ EVNNPC: Tận tâm - trí tuệ, trách nhiệm - thân thiện, tạo sức lan tỏa, cộng hưởng.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, thay đổi tư duy của đội ngũ lãnh đạo các cấp và toàn thể cán bộ, công nhân viên theo phương châm: "Đổi mới - chuyên nghiệp - hành động - hiệu quả", công tác văn hóa doanh nghiệp gắn liền với cam kết trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị, từ tháng 4/2018, EVNNPC đã tổ chức triển khai chương trình hội thảo, tập huấn đào tạo nâng cao năng lực, phong cách lãnh đạo và quản trị đổi mới kinh doanh tại các đơn vị theo chương trình, nội dung thống nhất của "Hành trình văn hóa EVNNPC".

Đối với các đơn vị triển khai Chương trình "Khách hàng là trung tâm" phối hợp thực hiện các nội dung văn hóa doanh nghiệp của hành trình văn hóa EVNNPC. Kết quả, 100% đơn vị hoàn thành triển khai các chương giáo dục đào tạo và truyền thông về văn hóa doanh nghiệp trước tháng 10/2018; hoàn thành công tác thu thập, tìm hiểu và đánh giá độ hài lòng của cán bộ nhân viên đối với thủ trưởng các đơn vị trong triển khai nội dung văn hóa doanh nghiệp quan trọng và hoạt động đổi mới kinh doanh và dịch vụ khách hàng trước tháng 12/2018.

EVNNPC cũng đã triển khai chương trình nhận diện thương hiệu theo phong cách EVNNPC với khẩu hiệu "Vì niềm tin của bạn" nhằm tạo nên sự thống nhất, đồng bộ cho hình ảnh EVNNPC trên đường đổi mới vì khách hàng và sự phát triển của đất nước.

EVNNPC tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập, trong đó, lãnh đạo phải là người đi đầu nêu cao tinh thần học tập để biết cách lãnh đạo chuyên nghiệp hiệu quả, đưa tổ chức phát triển lành mạnh, lấy phương châm hoạt động "Vì sự phát triển cộng đồng". Văn hóa doanh nghiệp của EVNNPC là phát triển bền vững, gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích cộng đồng. Đây là nét văn hóa rất riêng khẳng định một phong cách doanh nghiệp của EVNNPC.

Theo Việt Văn/VnEconomy
 
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo