Hỗ trợ doanh nghiệp

Vietinbank là ngân hàng thí điểm đầu tiên nới room ngoại?

(DNN) - Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho biết, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đang có kế hoạch xin NHNN và Thủ tướng Chính phủ xem xét nới room ngoại, và nếu cần thiết sẽ đề xuất là ngân hàng thí điểm đầu tiên tăng sở hữu vốn ngoại.

Tuy nhiên, theo đánh giá của BVSC, điều này khó có thể được thực hiện trong vòng 1-2 năm tới khi việc nới room đối với ngành ngân hàng có tính nhạy cảm cao, có thể ảnh hưởng đến an ninh ngành.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank).
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank).

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa công bố báo cáo phân tích về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank – mã CTG).
Theo đó, BVSC cho biết, về kế hoạch tăng vốn năm 2015. Vietinbank tái khẳng định kế hoạch tăng vốn điều lệ từ mức 37.234 tỷ VNĐ lên mức 49.000 tỷ VNĐ trong năm 2015.

Việc tăng vốn điều lệ thêm 12.000 tỷ VNĐ này sẽ đến từ 2 nguồn. Thứ nhất, 3.000 tỷ VNĐ từ việc sáp nhập với PGBank sẽ được hoàn tất tại 30/9/2015 và thứ hai là 8.975 tỷ VNĐ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. Điều này sẽ khiến EPS của Vietinbank giảm mạnh khoảng 32% trong 2015.

Về lộ trình triển khai Basel II của Vietinbank, BVSC cho biết, đến hết 2015, Vietinbank sẽ hoàn tất áp dụng tính toán vốn theo các tiêu chuẩn cơ bản và đến hết năm 2017, Ngân hàng sẽ áp dụng đầy đủ các tiêu chuẩn của Basel II trong quản trị và quản trị rủi ro.

Hiện tại, Vietinbank đã tính toán vốn theo tiêu chuẩn cơ bản của Basel II và điều này dự kiến sẽ làm giảm CAR khoảng 1%. Để khắc phục điều này, Vietinbank dự kiến đa dạng hóa vốn tự có, trong đó tăng trái phiếu thứ cấp và giảm áp lực tăng vốn điều lệ. Năm 2015, CTG có kế hoạch phát hành 8.000 tỷ VNĐ trái phiếu thứ cấp và đã phát hành được 4.500 tỷ VNĐ tính đến 30/6/2015.

Về tình hình chất lượng tài sản, BVSC cho biết, Vietinbank đang hướng đến việc quản lý tổng số nợ xấu, baogồm cả nợ từ Nhóm 3 đến Nhóm 5 và dư nợ đã bán cho VAMC, ở mức dưới 2%.

Tính đến 30/6/2015, nợ từ Nhóm 3 đến Nhóm 5 của CTG là 6.977 tỷ VNĐ. Nợ mà Vietinbank đã bán cho VAMC theo như BVSC ước tính là khoảng 7.500 tỷ VNĐ. Như vậy, tổng số nợ xấu của Vietinbank hiện tại ở mức khoảng trên 3%. 

Trên cơ sở đó, BVSC nhận định áp lực xử lý nợ xấu cũng như trích lập dự phòng của Vietinbank trong năm tới vẫn còn khá lớn.

Về việc chuẩn bị cho Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015 (AEC), Vietinbank đã thực hiện việc rà soát lại danh sách khách hàng theo hướng ưu tiên đối với những khách hàng thuộc nhóm ngành được hưởng lợi từ AEC và giảm dần hạn mức đối với những khách hàng thuộc nhóm ngành không được hưởng lợi từ AEC. 

Ngoài ra, Vietinbank cũng đã tiến hành chuyển đổi chi nhánh ngân hàng tại Lào thành NH con tại Lào nhằm chuẩn bị mở rộng mạng lưới tại Lào sau khi mở được ngân hàng con này.

VĂN HUY
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo