Cuộc CMCN 4.0 mang lại nhiều cơ hội tăng trưởng rõ rệt cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Nhưng nếu DN không thích ứng nhanh và tận dụng lợi ích từ nền tảng công nghệ hiện đại để đổi mới công nghệ, tối ưu hóa sản xuất thì sẽ bị tụt hậu và không thể tồn tại.