Hỗ trợ doanh nghiệp

6 tháng, lợi nhuận Supe Lâm Thao đạt 82,4% kế hoạch năm

6 tháng đầu năm, Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS) đạt doanh thu 3.134 tỷ đồng, tương đương 64,6% kế hoạch cả năm; lợi nhuận sau thuế đạt 269 tỷ đồng, đạt 82,4% kế hoạch năm.

(congthuong) Trước đó, đại hội cổ đông của công ty đã thông qua kế hoạch năm 2013 với mục tiêu doanh thu tiêu thụ 4.852 tỷ đồng, lợi nhuận 435 tỷ đồng. Như vậy, từ nay đến cuối năm, LAS sẽ hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Duy Khuyến - Tổng giám đốc công ty cho biết, do đặc điểm của thời vụ gieo trồng quý I hàng năm là thời kỳ tiêu thụ phân bón nhiều, nên ngay từ những tháng đầu năm, công ty đã tập trung vào khâu bán hàng, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm và tiết giảm các khoản chi phí. Vì vậy đã giảm được khoảng 5,5 tỷ đồng chi phí.

 

Bên cạnh đó, công ty đã chủ động cơ cấu lại các khoản vay ngân hàng nên chi phí tài chính cũng giảm mạnh, chỉ bằng 67,35% so với cùng kỳ năm 2012. Với việc tiết giảm các khoản chi phí, cơ cấu lại các khoản vay, công ty đã đạt được kết quả tăng trưởng lợi nhuận khá tốt trong 6 tháng đầu năm.

 

 

Nguyễn Duyên

 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo