Chuyển đổi số

Việt - Úc: Sẽ phối hợp xây dựng mô hình Trung tâm Đổi mới sáng tạo

DNVN - Để phát triển và vận hành được một Trung tâm đổi mới sáng tạo (ĐMST) thành công, phát triển bền vững là thách thức không nhỏ. Chương trình Aus4Innovation hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Úc sẽ tập trung mục tiêu vào xây dựng được mô hình trung tâm này.

Thừa Thiên Huế: Tạo cơ chế chính sách để khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đi vào cuộc sống / Sếp Huawei: Hơn cả viễn thông, đổi mới sáng tạo trong ngành ICT đang trở thành động lực kinh tế quan trọng

ĐMST (Innovation) đã được xác định là một trong những yếu tố then chốt để phát triển kinh tế - xã hội.

Quyết định số 569/QĐ-TTg, ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và ĐMST đến năm 2030 nêu rõ “Xây dựng và phát triển hệ thống các trung tâm ĐMST quốc gia, các trung tâm ĐMST vùng, ngành, các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo nhằm phát triển, tích hợp hình thành các cụm liên kết ĐMST với các khu công nghệ cao, khu dân cư, trung tâm tài chính, quỹ đầu tư mạo hiểm, trường đại học, viện nghiên cứu...”.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy còn nhiều vấn đề cần được trao đổi xung quanh khái niệm về Trung tâm ĐMST và phương thức vận hành, quản lý các Trung tâm ĐMST có đủ khả năng phát triển bền vững, thực chất, hiệu quả.

Rất nhiều địa phương, tổ chức đang đề xuất và xây dựng, phát triển mô hình Trung tâm ĐMST ở các quy mô và các cấp độ, tên gọi khác nhau. Nhưng về bản chất, các Trung tâm ĐMST đều phải đối mặt với các câu hỏi liên quan đến sứ mệnh, mục tiêu, vị trí, vai trò, các giá trị cốt lõi cũng như những vấn đề về mô hình tạo doanh thu và cân bằng tài chính, khách hàng, nguồn lực cần thiết để vận hành… cần như thế nào cho phù hợp?

Đáng chú ý, các Trung tâm ĐMST công lập còn gặp các câu hỏi về mô hình tự chủ của tổ chức sự nghiệp, các yêu cầu liên quan đến quản lý đầu tư, quản lý tài sản, chia sẻ, sử dụng tài sản công và các hành lang pháp lý để vận hành.

Với các Trung tâm ĐMST tư nhân phải đối mặt với các thách thức về phát triển nguồn thu, lợi nhuận, khách hàng...

Chương trình Aus4Innovation: Sẽ tập trung xây dựng mô hình Trung tâm ĐMST.

Để phát triển và vận hành được một Trung tâm ĐMST thành công, phát triển bền vững là thách thức không nhỏ trong bối cảnh hiện nay.

Từ những phân tích trên cho thấy phải có các nghiên cứu, đề xuất cụ thể về mô hình Trung tâm ĐMST có tham khảo kinh nghiệm trong nước và quốc tế, để làm cơ sở vận hành một Trung tâm ĐMST thành công tại Việt Nam.

Dựa trên các nhu cầu thực tiễn đó, trong khuôn khổ Chương trình Aus4Innovation hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Úc, Hợp phần Policy Exchange sẽ tập trung mục tiêu vào xây dựng được mô hình Trung tâm ĐMST với sự phối hợp của các chuyên gia Việt Nam và Úc.

Trung tâm Dịch vụ Khoa học và Công nghệ, Học viện Khoa học, Công nghệ và ĐMST, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hợp tác với Đại học Queensland (The University of Queensland, Úc) cùng thiết kế, xây dựng mô hình Trung tâm ĐMST hiệu quả, thực chất, tập trung vào phát triển các giá trị cốt lõi là các dịch vụ hỗ trợ ĐMST cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, chia sẻ kinh nghiệm và các bài học để có thể vận hành bền vững các Trung tâm ĐMST tại Việt Nam.

Để có thể kết nối mạng lưới, trao đổi các ý tưởng và cùng đồng hành thực hiện các hoạt động hỗ trợ hình thành các Trung tâm ĐMST tại Việt Nam, từ 12-14/7, Trung tâm Dịch vụ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Đại học Queensland tổ chức chuỗi sự kiện cùng trao đổi đề xuất các ý tưởng để hình thành Trung tâm ĐMST ở các cấp độ khác nhau.

Chuỗi sự kiện được kỳ vọng là cơ hội để các chuyên gia ĐMST của Việt Nam và Úc cùng đề xuất ra các giá trị cốt lõi, cấu trúc, phương thức vận hành và kinh doanh cho mô hình Trung tâm ĐMST khả thi và thực chất tại Việt Nam.

Ngân Hà
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm