Hỗ trợ doanh nghiệp

Đà Nẵng: Đẩy nhanh thủ tục lựa chọn nhà đầu tư các khu công nghiệp mới

DNVN - Ngày 27/11, tin từ UBND TP Đà Nẵng cho hay, hiện BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng (DHPIZA) đang chủ trì, triển khai các thủ tục liên quan để lựa chọn nhà đầu tư các KCN mới trên địa bàn TP (gồm KCN Hòa Cầm giai đoạn 2, KCN Hòa Nhơn và KCN Hòa Ninh) theo hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định.

Thanh tra TP Đà Nẵng công bố hàng loạt vi phạm tại Chung cư cao cấp F.Home / Đà Nẵng: Quy định loại hình vận tải được hoạt động bình thường ở các cấp độ dịch COVID-19

UBND TP Đà Nẵng cho hay, căn cứ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 30 Luật Đầu tư 2020, đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Sản xuất tai nghe SONY tại Công ty TNHH điện tử Foster trong KCN Hòa Cầm (Đà Nẵng)

Dây truyền sản xuất linh kiện điện tử trong KCN Hòa Cầm (Đà Nẵng).

Do vậy, ngày 6/1/2021, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng đã có Thông báo số 4/TB-VP ý kiến của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đồng ý chủ trương cho phép BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng (DHPIZA) lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư các KCN mới trên địa bàn TP (gồm KCN Hòa Cầm giai đoạn 2, KCN Hòa Nhơn và KCN Hòa Ninh).

Sau khi lấy ý kiến các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, DHPIZA đã hoàn thiện dự thảo hồ sơ, Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các KCN. Trên cơ sở đó, ngày 30/3/2021, UBND TP Đà Nẵng đã có các Tờ trình số 33/TTr-UBND, 34TTr-UBND và 35/TTr-UBND trình hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư để Bộ KH&ĐT thẩm định (lần 1), ttrình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngày 12/4/2021, Bộ KH&ĐT có Công văn 2019/BKHĐT-QLKKT đề nghị UBND TP Đà Nẵng hoàn thiện, giải trình một số nội dung liên quan để thẩm định (lần 2) theo quy định. Trên cơ sở các hồ sơ bổ sung hoàn thiện của UBND TP Đà Nẵng, ngày 13/5/2021, Bộ KH&ĐT đã có Công văn 2788/BKHĐT-QLKKT lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan đối với hồ sơ các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hòa Nhơ, Hòa Ninh và Hòa Cầm giai đoạn 1.

Theo thông tin mới nhất từ UBND TP Đà Nẵng, trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành và đơn vị liên quan, Bộ KH&ĐT đã có Công văn 6602/BKHĐT-QLKKT (ngày 29/9/2021) đề nghị UBND TP Đà Nẵng hoàn thiện, giải trình và bổ sung hồ sơ theo quy định.

Hiện DHPIZA đã phối hợp với các đơn vị liên quạn tổng hợp, tiếp thu, giải trình, bổ sung và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo đề nghị của Bộ KH&ĐT, làm cơ sở tham mưu UBND TP Đà Nẵng báo cáo Bộ KH&ĐT theo đúng quy định.

UBND TP Đà Nẵng cho biết, trước đó DHPIZA đã chủ trì, triển khai các thủ tục liên quan để lựa chọn nhà đầu tư các KCN mới Hòa Cầm giai đoạn 2, Hòa Nhơn và KCN Hòa Ninh theo hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất. Theo quy định, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các KCN mới gồm 2 bước. Bước 1: Sơ tuyển năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư (gọi tắt là sơ tuyển); Bước 2: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Tại bước sơ tuyển, DHPIZA đã phối hợp với đơn vị liên quan lập hồ sơ sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư, trình Sở KH&ĐT thẩm định, trình UBND TP Đà Nẵng phê duyệt theo quy định tại các Quyết định: 1244/QĐ-UBND, 1245/QĐ-UBND và 1248/QĐ-UBND ngày 8/4/2020.

DHPIZA đã chủ trì tổ chức sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư (phát hành hồ sơ mời sơ tuyển ngày 16/4/2020; đóng thầu và mở thầu ngày 28 và 29/5/2020). Có 25 hồ sơ được các nhà đầu tư quan tâm mua để nghiên cứu thực hiện dự án. Sau khi có kết quả thẩm định ngày 25/11/2020 của Sở KH&ĐT, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Công văn 1015/UBND-SKHĐT (ngày 24/2/2021) hủy thầu sơ tuyển vì không có nhà đầu tư nào đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo hồ sơ mời sơ tuyển được duyệt.

Hải Châu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm