Hỗ trợ doanh nghiệp

Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ

DNVN - Sở KHCN Đà Nẵng đề nghị tăng cường thông tin về chính sách của UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, xem xét và lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ đổi mới công nghệ.

EWEC Đà Nẵng 2023: Nhiều doanh nghiệp ký kết tiêu thụ sản phẩm / Đà Nẵng yêu cầu tiết kiệm điện tại hai tòa nhà công sở lớn nhất thành phố

Tại Công văn 1355 ngày 7/8, Sở KHCN Đà Nẵng đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các quận huyện; BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp (DN), VCCI Chi nhánh Đà Nẵng phổ biến thông tin về chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ của UBND TP để các DN được biết, xem xét và lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ đổi mới công nghệ.

Sở KHCN Đà Nẵng đề nghị tăng cường thông tin về chính sách của UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn TP đổi mới công nghệ để các doanh nghiệp

Nhiều DN trên địa bàn Đà Nẵng cần được đổi mới công nghệ.

Đối tượng được hỗ trợ là các DN sản xuất, dịch vụ và thương mại trên địa bàn TP (bao gồm cả hợp tác xã, không bao gồm các DN có vốn FDI) có hoạt động nghiên cứu tạo công nghệ, chuyển giao công nghệ, thực hiện đổi mới, cải tiến công nghệ; các tổ chức thực hiện hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo DN khoa học công nghệ (KHCN);

Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP có hoạt động nghiên cứu tạo công nghệ, nghiên cứu công nghệ tạo sản phẩm mới, sản phẩm công nghệ cao; giải mã công nghệ, triển khai ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến, cải tiến công nghệ thực hiện chuyển giao cho các DN hoặc thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, kết quả giải mã công nghệ.

Loại hình công nghệ được hỗ trợ gồm công nghệ tạo sản phẩm mới, sản phẩm công nghệ cao; công nghệ nhằm nâng giá trị gia tăng, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm; công nghệ giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động; công nghệ thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng;

Tiếp nhận công nghệ tiên tiến; các phương pháp gia công mới, tiên tiến; công nghệ thuộc các lĩnh vực ưu tiên phát triển. Nghiên cứu tạo công nghệ mới, thiết kế, chế tạo thiết bị công nghệ mới thay thế thiết bị nhập ngoại, nghiên cứu giải mã công nghệ, ươm tạo công nghệ, ươm tạo DN KHCN;

Thực hiện xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn, áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến, hoạt động tiêu chuẩn hóa và sở hữu trí tuệ. Đào tạo nâng cao năng lực quản lý, năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ, tham gia thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ, phát triển thị trường KHCN;

Các trường hợp đặc biệt (hỗ trợ cho các DN tiếp nhận công nghệ có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển của lĩnh vực, ngành, phát triển KH&CN, phát triển kinh tế - xã hội của TP) do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng quyết định.

Nội dung được hỗ trợ gồm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng; hỗ trợ trong hoạt động nghiên cứu và triển khai, chuyển giao công nghệ; hỗ trợ hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ; hỗ trợ tư vấn công nghệ. Chi tiết các điều kiện, trình tự, thủ tục hỗ trợ DN đổi mới công nghệ được đăng tải tại Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN Đà Nẵng.

Sở KHCN Đà Nẵng đề nghị các DN, hợp tác xã trên địa bàn căn cứ thực tế sản xuất, kinh doanh và chính sách hỗ trợ DN đổi mới công nghệ của UBND TP Đà Nẵng để xem xét, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ, gửi về Phòng Quản lý Công nghệ (Sở KH&CN Đà Nẵng). Sở KHCN Đà Nẵng tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ DN đổi mới công nghệ thường xuyên trong năm.


Hải Châu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm