Hỗ trợ doanh nghiệp

Đà Nẵng: Nâng cao hiệu quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

DNVN - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã ban hành Kế hoạch số 137 về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn 2023 – 2030”.

Đà Nẵng: Không quy định thêm các điều kiện tạo rào cản đối với đầu tư, kinh doanh / "Bàn" giải pháp phát triển bền vững vận tải biển ASEAN

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (DN). Đồng thời tăng cường tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ để nâng cao năng lực, nhận thức và trách nhiệm trong triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho DN.

Các tổ chức, công dân, doanh nghiệp giao dịch với Sở Tư pháp Đà Nẵng tại Bộ phận một cửa, Trung tâm Hành chính TP.

Sở Tư pháp Đà Nẵng được giao chủ trì nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Cùng với đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn TP với các Bộ, cơ quan ngang Bộ; giữa cơ quan nhà nước với tổ chức đại diện cho DN, Đoàn Luật sư TP, Hội Luật gia TP, tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn TP trong việc tổ chức các hoat động hỗ trợ pháp lý cho DN.

Về triển khai các hoạt động truyền thông phục vụ công tác hỗ trợ pháp lý cho DN, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu đẩy mạnh truyền thông, quảng bá đối với các chương trình, sản phẩm, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN của địa phương. Kết nối truyền thông liên quan công tác hỗ trợ pháp lý cho DN giữa các cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với DN.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành phối hợp với UBND các quận, huyện có liên quan, Đoàn Luật sư TP, Hội Luật gia TP, các tổ chức đại diện cho DN, các hiệp hội nghề nghiệp trên địa bàn TP tổ chức đối thoại giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với DN để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật liên quan đến DN.

Đồng thời Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị hữu quan tăng cường xã hội hóa hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN theo quy định của pháp luật. Khuyến khích các tổ chức đại diện cho DN, các DN, cá nhân tham gia hỗ trợ, triển khai đề án, chương trình, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN.

Tại Kế hoạch số 137/KH-UBND (ngày 26/6/2023), Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng nêu rõ, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch này do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của TP theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Ngoài ra, các đơn vị được huy động từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN.


Hải Châu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm