Hỗ trợ doanh nghiệp

Đà Nẵng: Tồn đọng hàng trăm nhiệm vụ của hai năm 2019 – 2020 chưa hoàn thành

DNVN - Tại Công văn 7131/UBND-KSTT, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành phải khẩn trương xử lý dứt điểm.

'Ngọn hải đăng' hay khách sạn trá hình ? / Đà Nẵng: Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp tại quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang

Theo Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, từ ngày 1/1/2021 đến ngày 22/9/2021, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng giao cho các cơ quan, đơn vị tổng số 12.438 nhiệm vụ. Do diễn biến phức tạp, kéo dài của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình giải quyết công việc. Tuy nhiên với sự chủ động, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, tính đến ngày 18/10, các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành 10.353/12.438 nhiệm vụ được giao, đạt tỷ lệ 83,24%.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì họp với lãnh đạo các Sở, ban, ngành, quận, huyện

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì họp với lãnh đạo các Sở, ban, ngành, quận, huyện

Cụ thể, trong 55 cơ quan, đơn vị được lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng giao nhiệm vụ năm 2021 thì có 6 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ đạt tỷ lệ 100%; 43 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ đạt tỷ lệ từ 70% đến dưới 100%; 6 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ đạt tỷ lệ dưới 70%. Trong đó, các Sở: Tài chính, Nội vụ, Giao thông vận tải, Tư pháp đạt kết quả tốt trong thực hiện nhiệm vụ. Hai Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và Xây dựng có sự cải thiện trong việc rà soát, chỉ đạo xử lý các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó vẫn còn một số cơ quan, đơn vị có kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao chưa cao. Như Sở Y tế mới đạt tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ 54,23%, trong đó có 33 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành; BQL Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Phát triển đô thị đạt tỷ lệ 65,76%, trong đó có 18 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP đạt tỷ lệ 60,61%, trong đó có 5 nhiệm vụ quá hạn cưa hoàn thành; UBND quận Cẩm Lệ đạt tỷ lệ 61,15%, trong đó có 48 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành.

Đáng chú ý, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng được giao 1 nhiệm vụ (không thời hạn) nhưng chưa hoàn thành (tỷ lệ 0%); tuy nhiên đơn vị đã cập nhật tình hình thực nhiệm vụ trên hệ thống theo dõi. Trong khi đó Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng chỉ được giao 1 nhiệm vụ (đã quá hạn) nhưng chưa hoàn thành (tỷ lệ 0%) và cũng không cập nhật tình hình xử lý công việc lên hệ thống. Ngoài ra, một số cơ quan, đơn vị có số nhiệm vụ được giao ít, nhưng nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành vẫn có tỷ lệ cao trên 10% như Cục Thống kê, Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở TN&MT, Sở Xây dựng, UBND quận Cẩm Lệ, UBND huyện Hòa Vang, UBND quận Hải Châu, UBND quận Thanh Khê, BQL Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành năm 2019 trong tháng 11/2021 và các nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành năm 2020 trong tháng 12/2021.

Số liệu tổng hợp của Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho thấy, tính đến ngày 18/10/2021, các cơ quan, đơn vị còn tồn đọng 138 nhiệm vụ năm 2019 (tỷ lệ 1,02%), trong đó có 7 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành (tỷ lệ 0,05%); và tồn đọng 315 nhiệm vụ năm 2020 (tỷ lệ 2,19%), trong đó có 37 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành (tỷ lệ 0,26%).

Đây là những nhiệm vụ có tính chất phức tạp, cần nhiều thời gian xử lý. Qua rà soát, nhắc nhở, đôn đốc thường xuyên của lãnh đạo UBND TP và Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, các cơ quan, đơn vị đã có gắng hoàn thành số lượng lớn nhiệm vụ này.

Hải Châu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm