Hỗ trợ doanh nghiệp

Đà Nẵng triển khai thực hiện Quy hoạch điện VIII

DNVN - Triển khai thực hiện Quy hoạch điện VIII vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, Sở KH&ĐT Đà Nẵng đề nghị các nhà đầu tư có đề xuất dự án đầu tư nguồn điện trên địa bàn TP khẩn trương báo cáo về nhu cầu tiếp tục đầu tư, tiến độ triển khai dự án...

Đà Nẵng: Không quy định thêm các điều kiện tạo rào cản đối với đầu tư, kinh doanh / "Bàn" giải pháp phát triển bền vững vận tải biển ASEAN

Sở KH&ĐT Đà Nẵng cho biết, căn cứ Quyết định 500/QĐ-TTg (ngày 15/5/2023) của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã có Công văn 2601/UBND (ngày 22/5) chỉ đạo các Sở Công Thương, Xây dựng, TN&MT, KH&ĐT, UBND các quận, huyên triển khai thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Sở KH&ĐT Đà Nẵng đề nghị đề nghị các nhà đầu tư có đề xuất dự án đầu tư nguồn điện trên địa bàn TP khẩn trương báo cáo về nhu cầu tiếp tục đầu tư, tiến độ triển khai dự án…

Sở KH&ĐT Đà Nẵng đề nghị đề nghị các nhà đầu tư có đề xuất dự án đầu tư nguồn điện trên địa bàn TP khẩn trương báo cáo về nhu cầu tiếp tục đầu tư, tiến độ triển khai dự án…

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 500/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch điện VIII. Trong đó, lưu ý phối hợp với Sở KH&ĐT trong việc lựa chọn chủ đầu tư các dự án điện.

Đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng, Sở TN&MT trong công tác bố trí quỹ đất cho việc phát triển các công trình điện theo quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư và UBND các quận, huyện thực hiện việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, di dân, tái định cư cho các dự án nguồn điện, lưới điện theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất UBND TP Đà Nẵng xem xét, quyết định.

Căn cứ chỉ đạo nêu trên của UBND TP, Sở KH&ĐT Đà Nẵng thông báo đề nghị các nhà đầu tư có đề xuất dự án đầu tư nguồn điện trên địa bàn TP khẩn trương báo cáo về nhu cầu tiếp tục đầu tư, mục đích đầu tư, quy mô công suất, địa điểm thực hiện, phương án đấu nối, giai đoạn đầu tư, tiến độ triển khai dự án và các khó khăn vướng mắc (nếu có) về Sở Công Thương Đà Nẵng.

Trên cơ sở đó, Sở Công Thương Đà Nẵng tổng hợp, tham mưu UBND TP Đà Nẵng đăng ký danh mục các dự án nguồn điện vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII dựa trên tiêu chí, luận chứng quy định tại điểm 1 mục V Quyết định 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Hải Châu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm