Hỗ trợ doanh nghiệp

Miễn giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân sẽ giảm 20 nghìn tỷ đồng thu ngân sách

DNVN - Theo ước tính của Bộ Tài chính, việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của COVID-19 từ Nghị quyết 406 của Uỷ ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội sẽ làm giảm thu ngân sách khoảng gần 20 nghìn tỷ đồng.

Nếu không tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ theo Nghị quyết 68 lại có nguy cơ bị "ế" / Hỗ trợ doanh nghiệp tái sản xuất hậu dịch COVID-19: Cần thực hiện giải pháp “5T”

Ngày 19/10/2021, Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 (Nghị quyết) của UBTV Quốc hội về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19, trong đó quy định một số giải pháp miễn, giảm thuế.

Theo Bộ Tài chính, Nghị quyết quy định 4 giải pháp miễn, giảm thuế của năm 2021 gồm: Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); miễn thuế phải nộp phát sinh trong các quý III và quý IV đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; giảm mức thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ trong một số ngành nghề và miễn tiền chậm nộp.

Nội dung các giải pháp miễn, giảm thuế tại Nghị quyết được quy định cụ thể như sau.

Về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, khoản 1 Điều 1 Nghị quyết quy định giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019.

Không áp dụng tiêu chí doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019 đối với trường hợp người nộp thuế mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020, năm 2021.

Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của COVID-19.

Về miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết quy định miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021 đối với hộ, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.

Không áp dụng việc miễn thuế đối với các khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số.

Đối với giảm thuế GTGT, khoản 3 Điều 1 Nghị quyết quy định giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 đối với các hàng hóa, dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tuor du lịch; sản phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí. Hàng hóa, dịch vụ trong nhóm không bao gồm phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh theo hình thức trực tuyến.

Đánh giá về tác động của các giải pháp miễn, giảm thuế tại Nghị quyết, Bộ Tài chính ước tính, việc thực hiện 4 giải pháp như nêu trên có thể làm giảm thu ngân sách khoảng gần 20 nghìn tỷ đồng.

Hiện tại, Bộ Tài chính đã xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết để trình Chính phủ ban hành ngay trong thời gian sắp tới theo nguyên tắc minh bạch, dễ thực hiện, hạn chế tối đa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

Hà Anh
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm