Hỗ trợ doanh nghiệp

Triển khai hỗ trợ tài chính nhằm tăng nguồn lực cho DNNVV

DNVN - Quỹ Phát triển DNNVV đã gửi Công văn số 191/QDNNVV-NVCV ngày 17/12/2019 về việc triển khai hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) cho Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; các Ban quản lý KCN, KKT, KTCK và các hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề.

Hàng trăm doanh nghiệp đối thoại với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng / Thủ tướng đánh giá cao vai trò của VINASME, cam kết tạo thuận lợi hơn nữa cho DNNVV

Quỹ Phát triển DNNVV là tổ chức tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ thành lập vào ngày 17/4/2013.
Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển DNNVV đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 24/10/2019 về quy chế cho vay gián tiếp và Quyết định số 08/QĐ-HĐTV ngày 18/11/2019 về lãi suất cho vay của Quỹ Phát triển DNNVV.
Theo đó, đối tượng cho vay từ nguồn vốn của Quỹ là DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; lãi suất cho vay gián tiếp của Quỹ đối với DNNVV cố định trong suốt thời gian vay vốn, lãi suất cho vay ngắn hạn là 4,16 %/năm, lãi suất cho vay trung và dài hạn là 6,0%/năm.

Công văn số 191/QDNNVV-NVCV ngày 17/12/2019 của Quỹ Phát triển DNNVV về việc triển khai hỗ trợ tài chính đối với DNNVV.
Để tăng cường nguồn lực cho các DNNVV, tạo điều kiện cho DNNVV có cơ hội tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ, Quỹ Phát triển DNNVV đề nghị Quý cơ quan, hiệp hội phổ biến chương trình, nội dung tới các DNNVV thuộc đối tượng hỗ trợ của Quỹ trên địa banf, trong hiệp hội; giới thiệu các DNNVV đáp ứng các điều kiện vay vốn.
Cung cấp về Đề án hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; Đề án hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trên địa bàn để Quỹ có cơ sở hỗ trợ đối với DNNVV.
Nguyệt Minh
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm