Thị trường

Ngân hàng Nhà nước chỉ ra "núi" việc cần làm ngay để DNNVV vay được vốn

DNVN - Đây là một trong những kiến nghị, đề xuất của Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) đối với các bộ, ngành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn và đáp ứng nhu cầu vốn vay cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp...

EU trả về 17 lô hàng nông, thủy sản của Việt Nam / Trà Vinh: Trái cây đặc sản được mùa, được giá

Tại Hội thảo "Giải pháp tài chính cho doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập" diễn ra mới đây, ông Nguyễn Xuân Bắc - Vụ Tín dụng các ngành kinh tế cho biết: Công tác cải cách thủ tục hành chính và các hoạt động hỗ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh tại một số địa phương chưa đạt được hiệu quả cao; công tác xử lý tài sản đảm bảo tiền vay khi khách hàng không trả được nợ vay ngân hàng gặp nhiều khó khăn do trình tự, thủ tục liên quan đến khởi kiện, thi hành án để xử lý tài sản đảm bảo còn bất cập dẫn đến tâm lý thận trọng hơn trong cho vay của các TCTD.
Ông Nguyễn Xuân Bắc nhấn mạnh: Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt DNNVV chưa đáp ứng được điều kiện vay vốn do Năng lực tài chính còn hạn chế, thiếu vốn đối ứng; dự án, phương án sản xuất kinh doanh thiếu khả thi, sản xuất tự phát, khả năng hoàn vốn thấp, công tác hạch toán kế toán thiếu chuyên nghiệp, thông tin tài chính thiếu minh bạch, trong khi đó lại thiếu tài sản đảm bảo, hạn chế khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Ngoài ra các cơ chế hỗ trợ tiếp cận vốn cho DNNVV thông qua bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng địa phương, hỗ trợ vốn của Quỹ phát triển DNNVV thời gian qua chưa thực sự phát huy hiệu quả.
Từ thực trạng này, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế đã đưa ra một loạt giải pháp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp, trong đó có giải pháp tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng đối với ngành, lĩnh vực, tín dụng chính sách theo chủ trương của chính phủ.

Ngoài ra, cần hoàn thiện và triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ DNNVV được quy định trong Luật hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn Luật, đặc biệt là chính sách về bảo lãnh tín dụng cho DNNVV vay vốn TCTD, hỗ trợ vốn thông qua Quỹ phát triển DNNVV.
Để các giải pháp, chương trình tín dụng tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, NHNN đề nghị các Bộ, ngành liên quan triển khai đồng bộ các quy định tại Luật hỗ trợ DNNVV và các văn hướng dẫn Luật, đặc biệt là chính sách bảo lãnh tín dụng cho DNNVV vay vốn TCTD thông qua Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Nghị định 34/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 của Chính phủ, và Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển DNNVV.
Đối với UBND các tỉnh, thành phố, cần tích cực triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ DNNVV quy định tại Luật hỗ trợ DNNVV và hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương, đặc biệt là cấp đủ vốn điều lệ cho Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV để hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng; Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất, thủ tục giao dịch bảo đảm và các thủ tục hành chính liên quan nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh chóng hoàn tất hồ sơ vay vốn ngân hàng.
Đối với các Hiệp hội ngành nghề, Hiệp hội DNNVV Việt Nam cần tiếp tục nâng cao vai trò, tầm ảnh hưởng của mình làm cầu nối giữa doanh nghiệp và các TCTD, hỗ trợ doanh nghiệp trong quan hệ tín dụng với các TCTD; Hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin thị trường, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các doanh nghiệp thành viên.
Minh Thu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm