Hỗ trợ doanh nghiệp

PPC báo lãi 191 tỷ đồng quý I/2018, tăng 34% so với cùng kỳ

PPC lãi trước thuế tăng trưởng 42% so với cùng kỳ.

CTCP Nhiệt điện Phả Lại (mã CK: PPC - HOSE) công bố BCTC quý I/2018, với doanh thu thuần đạt 1.801,4 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn kỳ này của PPC tăng mạnh 25% nên lợi nhuận gộp của công ty chỉ tăng 7,6% lên 266 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này của công ty đạt gần 54 tỷ đồng, giảm mạnh 59% so với cùng kỳ, nhưng chi phí tài chính quý I/2018 tiết giảm 66% so với cùng kỳ năm trước, còn 66,6 tỷ đồng.

Kết quả, PPC báo lãi trước thuế quý I/2018 hơn 237 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 190,83 tỷ đồng, tăng 34%. Như vậy, công ty đã hoàn thành được gần 33% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2018.

Theo PPC, nguyên nhân lợi nhuận giúp lợi nhuận quý I/2018 tăng trưởng mạnh là do sản lượng điện sản xuất kỳ này đạt 1,43 tỷ kWH, cao hơn 247 triệu kWH so với cùng kỳ (1,18 tỷ kWH). Giá bán điện bình quân cũng cao hơn so với cùng kỳ. Ngoài ra, chênh lệch tỷ giá đánh giá lại khoản vay ngoại tệ quý I chỉ lỗ 60,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ con số lỗ là hơn 162 tỷ đồng.

Hết quý I/2018, tổng tài sản của PPC đạt 7.721,7 tỷ đồng, tăng nhẹ khoảng 2,3% so với số đầu năm. Phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng mạnh từ 1.322 tỷ đồng lên 2.116,5 tỷ đồng. Phải thu về cho vay ngắn hạn giảm từ 950,3 tỷ đồng xuống 535 tỷ đồng.

Theo Người đồng hành
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo