Tìm kiếm: dnnn

DNVN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đổi mới và phát triển doanh nghiệp cho rằng phải tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) làm đúng nhưng phải làm nhanh. Đúng mà chậm, ách tắc trì trệ không được mà phải nhanh hơn. Yêu cầu là khó nhưng phải làm chứ không còn cách nào khác cả...
DNVN - Đối với các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công bố thông tin trong năm 2018 hoặc trong cả 3 năm 2016 - 2017 - 2018 thì xử lý trách nhiệm đối với người quản lý doanh nghiệp theo hướng khiển trách hoặc cảnh cáo và xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP...
DNVN - Trong 5 tháng đầu 2019 có 3 doanh nghiệp (DN) được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa (CPH). Như vậy, lũy kế đến tháng 5/2019 đã hoành thành 30/127 DN CPH thuộc danh mục phải CPH theo công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Số lượng DN còn phải tiếp tục đẩy mạnh CPH là 97 DN, chiếm 76% kế hoạch đề ra.

End of content

Không có tin nào tiếp theo