Tìm kiếm: Ngô Đình Nhu

Có chuyện kể rằng, hồi còn du học ở Pháp, có lần Nam Phương hoàng hậu gặp một thầy bói người Tàu. Ông ta nhìn cô nữ sinh rồi phán rằng cô có tướng đại phú quý, sau này sẽ là đệ nhất mệnh phụ, nhưng cuộc đời buồn nhiều hơn vui. Có lẽ một trong những nỗi buồn lớn nhất của hoàng hậu là thói trăng hoa quá mức của Bảo Đại.

End of content

Không có tin nào tiếp theo