Vũ khí - Khí tài

Nhật đang có trong tay bao nhiêu tiêm kích hạng nặng F-15?

Từ những năm cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, Nhật Bản đã bắt đầu tiếp nhận công nghệ sản xuất tiêm kích F-15 từ Mỹ để có thể tự nội địa hoá được loại chiến đấu cơ hạng nặng này trong nước.