Vũ khí - Khí tài

Không quân Mỹ cần gì ở chiến đấu cơ thế hệ thứ 6?

Các nhà phân tích quân sự nhận định, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 hứa hẹn sẽ làm thay đổi toàn bộ cách không quân các nước duy trì lợi thế trên không với khả năng tác chiến và chi viện chiến trường chưa từng có.