Tìm kiếm: Đê-La-Thành

Quên mang ví đến 10 nghìn cũng không có trong túi để đổ xăng, nhưng anh Phúc Lợi vẫn được nam nhân viên cây xăng bơm với câu nói "Lúc nào tiện, chú qua gửi cháu cũng được, mà không tiện cũng chả sao. Nhỡ chú đi dọc đường hết xăng thì khổ chú”. Câu chuyện tử tế nơi cây xăng được lan tỏa trên nhiều diễn đàn.

End of content

Không có tin nào tiếp theo