Tìm kiếm: đánh-thuốc-mê

108 anh hùng Lương Sơn Bạc, chỉ có 3 đầu lĩnh là nữ, nếu không tính trường hợp của Quận chúa Cừu Quỳnh Anh, vợ Một Vũ tiễn Trương Thanh đến phần “Tục Thủy Hử” mới xuất hiện. Trong 3 cái tên: Mẫu Dạ Xoa Tôn Nhị Nương, Mẫu Đại Trùng Cố Đại Tẩu và Nhất Trượng Thanh Hỗ Tam Nương, thì nữ kiệt họ Hỗ...
Hắc Toàn Phong Lý Quỳ, đầu lĩnh thứ 22 của Lương Sơn Bạc, là 1 trong những nhân vật được Thi Nại Am nhắc tới nhiều nhất trong danh tác Thủy Hử của mình. Lý Quỳ có sức khỏe vô địch, giỏi võ nghệ, thường sử dụng 2 cây bản phủ (rìu sắt cán ngắn lưỡi to), là một chuyên gia đánh bộ. Lý Quỳ tính tình hung hăng lỗ mãng...

End of content

Không có tin nào tiếp theo