Tìm kiếm: đời-sống-nội-tâm

Theo một khảo sát "tiền của người phụ nữ được chi ở đâu?" thì 89% phụ nữ chi tiền cho các sản phẩm chăm sóc da và quần áo, nhiều phụ nữ trong xã hội ngày nay thậm chí còn ứng trước tiền để mua sắm. Tuy nhiên, một một người phụ nữ không tầm thường, cô ấy sẽ sẵn sàng chi tiền ở 3 nơi này.

End of content

Không có tin nào tiếp theo