Tìm kiếm: Ảnh-xe-tăng

Xe tăng Challenger-2 nổi tiếng với lớp giáp bảo vệ vững chắc, hỏa lực mạnh mẽ, nhưng đối phó với chiến tranh bất đối xứng trong đô thị, Quân đội Anh vẫn buộc phải trang bị gói nâng cấp Streetfighter II cho kỵ sĩ thép. Tuy nhiên, hiệu quả của gói nâng cấp này tới đâu sẽ vẫn cần thực tế chiến trường chứng minh.

End of content

Không có tin nào tiếp theo