Tìm kiếm: ADB

DNVN - Chia sẻ tại Diễn đàn “Phục hồi và bứt tốc: Từ chiến lược kích thích kinh tế đến sức bật của các ngành và doanh nghiệp”, ông Nguyễn Minh Cường, Chuyên gia kinh tế trưởng ADB cho rằng kinh tế Việt Nam 2022 nhiều sức bật nhưng không ít rủi ro, trong đó, việc giải ngân chương trình phục hồi kinh tế sẽ phức tạp hơn.
DNVN - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã điều chỉnh dự báo của mình về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Châu Á đang phát triển, giảm nhẹ còn 7,0% trong năm 2021 và 5,3% trong năm 2022, sau khi các đợt bùng phát mới của dịch bệnh do virus corona (COVID-19) dẫn tới mức tăng trưởng chậm hơn trong Quý 3.
DNVN - Khuyến nghị giải pháp phát triển tín dụng xanh (TDX), chuyên gia Lê Nam Long, Trường Đại học Thương mại cho rằng Việt Nam cần hoàn thiện môi trường pháp lý triển khai tín dụng xanh để khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng công nghệ xanh, bảo vệ môi trường có thể tiếp cận nguồn vốn rẻ.

End of content

Không có tin nào tiếp theo