Tìm kiếm: Amazon-Q

DNVN - 1 trong 5 xu hướng chính của thương mại điện tử xuyên biên giới tại Việt Nam là các nhà xuất khẩu đang tăng cường xây dựng thương hiệu để nâng cao sự hiện diện trực tuyến toàn cầu. Đã có rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam tận dụng cơ hội thành công vươn ra toàn cầu, xây dựng thương hiệu quốc tế thông qua hình thức xuất khẩu trực tuyến này.
DNVN - Việc phân tích, khai thác dữ liệu là một thách thức lớn với ngành kế toán, các kế toán viên cần nâng tầm bắt nhịp với công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), để có thể khai thác và hạch toán tốt hơn.

End of content

Không có tin nào tiếp theo